FashionSTORE 2011

 
Under FashionDAYS hösten 2011 fick jag i uppdrag av FashionWORK att vara projektledare för pop-up butiken FashionSTORE. Arbetet bestod av att leta efter designers och ansvara för kontakten med dem, in och utleverans av produkterna, inredning i butiken och exponering av varor samt försäljning under de tre dagar FashionDAYS pågick.